หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
การสำรวจรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
ขอให่รายงานรหัสประจำหมู่บ้าน (11หลัก) เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (ด่วนที่สุด) [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
 
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (ด่วนที่สุด) [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
 
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
 
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) (ด่วนที่สุด) [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 894
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ๖๑๑๘๐ โทรศัพท์ : ๐๕๖-๕๓๕๐๙๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,354,831 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com