หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2562 ]ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]จ้างทำปฏิทินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สิ่งดีดี วิถีวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ?งานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง?พร้อมกับแสดงวิถีชิวิตเศรษฐกิจพอเพียงและของดีอบต.เมืองการุ้ง ?งานของดีบ้านไร่? ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.เมืองการุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กค 1472 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]

  (1)     2      3   
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ๖๑๑๘๐ โทรศัพท์ : ๐๕๖-๕๓๕๐๙๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,354,846 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com