หมวดข่าว : โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี   4 ม.ค. 2559 7137
โอนย้าย/รับสมัคร   สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส   4 ม.ค. 2559 2882
โอนย้าย/รับสมัคร   การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง   16 พ.ย. 2558 241
โอนย้าย/รับสมัคร   ค่านิยม 12 ประการ   22 ต.ค. 2558 248
โอนย้าย/รับสมัคร   การจัดการความเครียด   25 ต.ค. 2556 865
โอนย้าย/รับสมัคร   ลดใช้พลังงานให้ได้ผล   25 ต.ค. 2556 440
โอนย้าย/รับสมัคร   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น   21 ต.ค. 2556 514
โอนย้าย/รับสมัคร   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น   1 ส.ค. 2556 2769
โอนย้าย/รับสมัคร   ประชาสัมพันธ์สรุปกระบวนการบริการภารกิจ ฯ ลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน   12 ก.พ. 2556 2600
โอนย้าย/รับสมัคร   วิธีการลดใช้พลังงาน   1 มิ.ย. 2555 2735
  (1)     2   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ๖๑๑๘๐ โทรศัพท์ : ๐๕๖-๕๓๕๐๙๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,137,155 เริ่มนับ 5 ม.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com